Litteratur

  1. + Verb (198 kronor) = Lista över cirka 1100 verb, alla tempusformer
  2. Se upp! Svenska partikelverb (258 kronor) = Lista  över cirka 800 partikelverb, kontextualiserade
  3. Norstedts svenska ordbok (505 kronor) = Lista över cirka 72 000 ord och fraser