Språkliga färdigheter och nivåer i språket

SPRÅKLIGA FÄRDIGHETER

Tala

Höra

Skriva

Läsa

Uttala

**********************************************************************************

NIVÅER I SPRÅKET

Text-Textlingvistik

.

Mening-Syntax

Sats-Syntax

Fras-Syntax

.

Ord-Morfologi

Morfem (orddel)-Morfologi

.

Fonem (ljud)-Fonologi