Partikelverb

 1. Arbeta av
 2. Arbeta av sig
 3. Arbeta bort
 4. Arbeta fram
 5. Arbeta ifatt
 6. Arbeta in
 7. Arbeta om
 8. Arbeta på
 9. Arbeta undan
 10. Arbeta ut
 11. Arbeta ut sig
 12. Arbeta över (arbeta mer an vanlig arbetstid)
 13. Backa på (krocka genom att backa)
 14. Backa upp
 15. Backa ur (sluta delta, inte vilja vara med)
 16. Bena ur
 17. Bena ut
 18. Binda för
 19. Binda in
 20. Binda upp
 21. Binda upp sig (lova att göra något)
 22. Binda åt
 23. Bita av
 24. Bita ifrån (sig)
 25. Bjuda emot
 26. Bjuda in
 27. Bjuda till (anstränga sig)
 28. Bjuda upp
 29. Bjuda ut
 30. Bjuda ut sig
 31. Bjuda över (invitera till sitt hem/erbjuda sig att betala mer än någon annan)
 32. Bli av
 33. Bli av med (förlora, mista)
 34. Bli ifrån sig
 35. Bli kvar
 36. Bli till
 37. Bli till sig
 38. Bli över
 39. Bre(d)a på
 40. Bre(da) ut
 41. Bre (da) ut sig
 42. Brinna av
 43. Brinna upp (brinna så att allt försvinner)
 44. Brinna ut
 45. Bryta av
 46. Bryta igenom
 47. Bryta ihop (kollapsa, bli förtvivlad)
 48. Bryta sig in (gå in genom att ha sönder, lås, dörr eller fönster)
 49. Bryta ner
 50. Bryta samman (kollapsa, bli förtvivlad/sluta på ett misslyckat sätt)
 51. Bryta upp
 52. Bryta ut
 53. Bränna ner (bränna så att allt försvinner)
 54. Bränna upp (bränna så att allt försvinner)
 55. Bränna vid
 56. Bygga för
 57. Bygga in
 58. Bygga om (ändra något som redan är byggt)
 59. Bygga på
 60. Bygga till
 61. Bygga upp (etablera, skapa)
 62. Bygga ut
 63. Bära av
 64. Bära emot (vara jobbigt)
 65. Bära iväg
 66. Bära upp
 67. Bära sig åt
 68. Böja av
 69. Börja om
 70. Börja på
 71. Cykla på
 72. Dela av
 73. Dela in (avgränsa) 
 74. Dela med sig
 75. Dela upp
 76. Dela ut (distribuera)
 77. Dikta ihop
 78. Dikta upp
 79. Dra av
 80. Dra bort
 81. Dra fram
 82. Dra sig fram
 83. Dra för
 84. Dra ihop sig till
 85. Dra in
 86. Dra in på (minska)
 87. Dra ner
 88. Dra ner på (minska)
 89. Dra omkring
 90. Dra på
 91. Dra på sig
 92. Dra till
 93. Dra till med
 94. Dra till sig
 95. Dra sig tillbaka (förflytta sig bort/sluta att vara aktiv)
 96. Dra sig undan (slippa) 
 97. Dra upp
 98. Dra sig ur
 99. Dra ut
 100. Dra ut på (överskrida angiven tid)
 101. Dra åt
 102. Dra åt sig
 103. Dra över (överskrida)
 104. Driva igenom
 105. Driva in
 106. Driva på
 107. Driva omkring (gå hit och dit utan mål)
 108. Droppa in
 109. Duka av
 110. Duka fram
 111. Duka under
 112. Duka upp
 113. Duka ut
 114. Dyka på
 115. Dyka upp
 116. Dö bort
 117. Dö ut (upphöra att finnas)
 118. Falla ifrån
 119. Falla igenom
 120. Falla ifrån
 121. Falla igenom
 122. Falla ihop
 123. Falla in (i)
 124. Falla någon in 
 125. Falla på
 126. Falla undan (för)
 127. Falla ut
 128. Falla ut med
 129. Fara upp
 130. Fara på
 131. Fara ut mot
 132. Festa om
 133. Festa upp
 134. Flyga i
 135. Flyga på (anfalla, angripa fysiskt)
 136. Flyga upp
 137. Flyta in
 138. Fresta på (vara ansträngande)
 139. Frysa på
 140. Frysa till
 141. Frysa in
 142. Frysa om
 143. Frysa ut (isolera)
 144. Fråga om (fråga en gång till)
 145. Fråga ut (ställa en serie detaljerade frågor till)
 146. Få av
 147. Få för sig (inbilla sig)
 148. Få hem
 149. Få igen
 150. Få igenom (få andra att acceptera)
 151. Få in
 152. Få med sig (få som anhängare, få stöd av)
 153. Få till
 154. Få undan
 155. Få upp
 156. Få ur
 157. Få ut
 158. Få över
 159. Fälla ut
 160. Följa upp (kontrollera resultatet av något, vidareutveckla något)
 161. Föra fram 
 162. Föra med sig (orsaka, få till följd)
 163. Föra upp
 164. Föra över (flytta pengar mellan konton)
 165. Ge efter
 166. Ge ifrån sig
 167. Ge igen (hämnas)
 168. Ge sig in i
 169. Ge sig iväg
 170. Ge med sig (göra som någon annan vill, minska sitt motstånd)
 171. Ge sig på
 172. Ge till
 173. Ge upp (kapitulera)
 174. Ge ut
 175. Ge sig ut
 176. Ge sig ut för
 177. Gripa sig an
 178. Gripa in (agera aktivt för att hindra något)
 179. Gå an
 180. Gå av (brytas av i två delar)
 181. Gå av och an
 182. Gå bort
 183. Gå efter
 184. Gå emellan
 185. Gå emot
 186. Gå fram (uppfattas)
 187. Gå för sig
 188. Gå förbi
 189. Gå före
 190. Gå hem (lyckas, bli populär)
 191. Gå i
 192. Gå ifrån
 193. Gå igen
 194. Gå igenom (studera, göra en översikt över)
 195. Gå igång
 196. Gå ihop
 197. Gå in för (entusiastiskt börja med)
 198. Gå itu
 199. Gå med på (acceptera)
 200. Gå ner
 201. Gå ner sig
 202. Gå om
 203. Gå på
 204. Gå runt (välta, få balans mellan inkomster och utgifter)
 205. Gå till
 206. Gå tillbaka (sakta försvinna)
 207. Gå under (sjunka/förintas)
 208. Gå upp
 209. Gå upp för
 210. Gå upp i
 211. Gå ut
 212. Gå ut på
 213. Gå ut över
 214. Gå utför
 215. Gå åt
 216. Gå över
 217. Göra av
 218. Göra av med
 219. Göra bort sig (få sig själv att verka löjlig)
 220. Göra ner
 221. Göra om
 222. Göra sig till (vara inställsam, förställa sig)
 223. Göra upp
 224. Göra åt
 225. Ha emot (ha invändningar mot, ogilla)
 226. Ha för sig
 227. Ha över
 228. Haka på
 229. Haka upp sig på (om maskiner: fastna, repetera ett moment om och om igen/psykologiskt: reta sig, ägna för mycket uppmärksamhet)
 230. Hinna med
 231. Hinna upp
 232. Hitta på
 233. Hoppa av (sluta vara med, desertera, begära politisk asyl)
 234. Hoppa i
 235. Hoppa in
 236. Hoppa på
 237. Hoppa till (göra en kraftig rörelse, ofta av överraskning)
 238. Hoppa över (glömma/strunta i)
 239. Hugga av
 240. Hugga för sig
 241. Hugga in
 242. Hugga ner
 243. Hugga till
 244. Hugga till med
 245. Hugga upp
 246. Hyra in
 247. Hyra ut (låta någon annan använda något mot betalning)
 248. Hålla av
 249. Hålla efter
 250. Hålla fast
 251. Hålla fast vid (inte vilja ändra på, vara trogen)
 252. Hålla i
 253. Hålla i sig (gripa tag för att inte ramla)
 254. Hålla igen
 255. Hålla igång
 256. Hålla ihop (hålla något samlat)
 257. Hålla inne
 258. Håll inne med
 259. Hålla kvar
 260. Hålla med (ha samma åsikt som)
 261. Hålla om
 262. Hålla på
 263. Hålla på med (vara sysselsatt med)
 264. Hålla till
 265. Hålla undan
 266. Hålla sig undan
 267. Hålla upp
 268. Hålla uppe
 269. Hålla sig uppe
 270. Hålla ut (uthärda)
 271. Hälsa på
 272. Hämta in
 273. Hämta ner
 274. Hänga av sig (hänga ytterkläderna på en galge eller krok)
 275. Hänga efter
 276. Hänga ihop
 277. Hänga med (göra sällskap med/hålla nödvändig hastighet/förstå)
 278. Hänga på 
 279. Hänga sig på
 280. Hänga upp
 281. Hänga upp sig (ägna för mycket uppmärksamhet)
 282. Hänga ut
 283. Hänga över
 284. Härda ut (klara av, stå ut med)
 285. Häva upp
 286. Häva ur sig (säga något negativt utan att tänka sig för)
 287. Höra av
 288. Höra av sig
 289. Höra efter
 290. Höra sig för
 291. Höra hit
 292. Höra på
 293. Höra till
 294. Höra upp
 295. Kamma hem
 296. Kamma in
 297. Kasta av
 298. Kasta bort 
 299. Kasta fram
 300. Kasta i sig (äta fort)
 301. Kasta om
 302. Kasta omkull
 303. Kasta upp
 304. Kavla upp (vika upp ärmar)
 305. Kavla ut
 306. Klappa igen
 307. Klappa ihop
 308. Klappa igenom
 309. Klara av (lyckas)
 310. Klara upp
 311. Klara ut
 312. Klippa av (lyckas)
 313. Klippa ner
 314. Klippa till
 315. Klä av (sig)
 316. Klä om (sig)
 317. Klä på (sig)
 318. Klä upp (sig) (klä sig i finkläder)
 319. Klä ut (sig) (klä sig för att likna någon annan)
 320. Klämma fram (med)
 321. Klämma i
 322. Klämma i sig
 323. Klämma till
 324. Klämma till med
 325. Klämma åt
 326. Knyta an till (ha samband med/röra/ha att göra med)
 327. Knyta till sig
 328. Knyta upp
 329. Knyta åt
 330. Knäppa av
 331. Knäppa ihop
 332. Knäppa på
 333. Knäppa till
 334. Komma an på
 335. Komma av
 336. Komma av sig (tappa sammanhanget, glömma vad man skulle säga)
 337. Komma bort
 338. Komma efter
 339. Komma fram (anlända/uppdagas, uppenbaras, visa sig)
 340. Komma för
 341. Komma före
 342. Komma ifrån
 343. Komma igen
 344. Komma igenom
 345. Komma ihop sig
 346. Komma ihåg (minnas)
 347. Komma iväg
 348. Komma loss
 349. Komma om
 350. Komma på (tänka ut)
 351. Komma på (tänka ut/minnas/ertappa)
 352. Komma runt
 353. Komma undan (försvinna och undgå straff)
 354. Komma upp
 355. Komma upp sig (avancera socialt eller i yrkeslivet)
 356. Komma sig upp
 357. Komma ut
 358. Komma åt
 359. Komma över
 360. Komma överens (enas)
 361. Koppla av
 362. Koppla bort
 363. Koppla på
 364. Koppla ur
 365. Kosta på
 366. Kränga av sig
 367. Kränga på sig
 368. Kränga till
 369. Kunna med (tåla)
 370. Känna av
 371. Känna efter
 372. Känna igen (identifiera som bekant)
 373. Känna på
 374. Känna på sig (ana)
 375. Känna till (veta)
 376. Kännas vid (erkänna någons existens)
 377. Köpa in
 378. Köpa hem
 379. Köpa upp
 380. Köpa ut
 381. Köra av
 382. Köra bort
 383. Köra fast
 384. Köra ihop
 385. Köra ihop sig (bli rörigt)
 386. Köra in
 387. Köra iväg (jaga bort från platsen)
 388. Köra om (passera)
 389. Köra på
 390. Köra upp (genomgår körkortsprov)
 391. Köra ut
 392. Köra över
 393. Ladda in
 394. Ladda ner
 395. Ladda om
 396. Ladda upp
 397. Ladda ur
 398. Leva sig in i (uppleva intensivt)
 399. Leva kvar
 400. Leva om
 401. Leva upp
 402. Leva upp till (motsvara)
 403. Leva ut
 404. Ligga av sig
 405. Ligga bakom (vara ansvarig för, vara orsak till)
 406. Ligga efter
 407. Ligga för
 408. Ligga före
 409. Ligga i
 410. Ligga inne
 411. Ligga inne med
 412. Ligga nere (tillfälligt inte fungera)
 413. Ligga på
 414. Ligga till
 415. Ligga till sig
 416. Ligga under (vara underlägsen, ha färre poäng i en tävling)
 417. Ligga ute
 418. Ligga ute med
 419. Ligga över (övernatta/vara överlägsen, ha flest poäng i en tävling)
 420. Linda in (linda något kring/dölja, förmildra)
 421. Linda om
 422. Lugna ner sig
 423. Lura av
 424. Lura i
 425. Lura på
 426. Lura till sig
 427. Lura ur
 428. Lura ut
 429. Lysa upp
 430. Lysa ut
 431. Låna ut (ge något till låns)
 432. Låsa in
 433. Låsa upp
 434. Låsa sig ute (låsa så att man inte kan komma in)
 435. Lägga an på
 436. Lägga av (sluta med)
 437. Lägga emellan
 438. Lägga fram
 439. Lägga för
 440. Lägga sig i
 441. Lägga in
 442. Lägga ner (sluta att använda/ägna åt/använda till)
 443. Lägga om
 444. Lägga på
 445. Lägga på sig
 446. Lägga till
 447. Lägga sig till med
 448. Lägga undan (spara, reservera)
 449. Lägga under sig
 450. Lägga upp
 451. Lägga ut
 452. Lägga sig ut för
 453. Lämna av
 454. Lämna bort
 455. Lämna in
 456. Lämna upp
 457. Lämna ut (avslöja)
 458. Lära in
 459. Lära ut
 460. Läsa av
 461. Läsa in (tolka)
 462. Läsa på
 463. Läsa upp
 464. Läsa ut (förstå en text)
 465. Lätta upp
 466. Lösa av
 467. Lösa in
 468. Lösa upp
 469. Lösa ut
 470. Muta in
 471. Måla av (måla en föreställande bild)
 472. Måla om (måla igen, måla ny färg på)
 473. Måla upp
 474. Måla ut
 475. Mäta ut
 476. Nötas av
 477. Nöta in
 478. Nöta ut (ha sönder genom nötning)
 479. Ordna in
 480. Ordna om
 481. Ordna upp
 482. Packa ihop
 483. Packa in
 484. Packa sig iväg
 485. Packa om
 486. Packa upp
 487. Passa in 
 488. Passa på (ta vara på ett tillfälle)
 489. Passa upp (på)
 490. Plocka av
 491. Plocka ner
 492. Plocka ut
 493. Plöja igenom (läsa en stor mängd text)
 494. Plöja ner
 495. Plöja upp
 496. Prata av sig
 497. Prata bort 
 498. Prata omkull
 499. Prata på
 500. Pröva på
 501. Pröva ut
 502. Pyssla om (ta hand om)
 503. Reda upp
 504. Reda ut
 505. Resa upp
 506. Rikta in sig på (ha som mål)
 507. Riva ner
 508. Riva i
 509. Riva upp
 510. Riva ut
 511. Riva åt sig
 512. Rusta ner
 513. Rusta upp (öka mängden vapen/reparera, renovera)
 514. Rycka in
 515. Rycka till  
 516. Rycka till sig
 517. Rycka upp sig (bli gladare)
 518. Rycka ut
 519. Ryka ihop
 520. Ryka på
 521. Rå för
 522. Rå om
 523. Rå på
 524. Råka på
 525. Råka ut för
 526. Röra ihop
 527. Röra ner
 528. Röra om
 529. Röra till (göra stökig)
 530. Röra upp
 531. Röra ut
 532. Sadla av
 533. Sadla om (ändra inriktning eller yrke)
 534. Se efter
 535. Se fram emot (vänta på med glädje, längta efter)
 536. Se ner på (förakta)
 537. Se om
 538. Se till
 539. Se upp (akta sig/vara uppmärksam)
 540. Se upp till
 541. Se ut
 542. Se över
 543. Sitta emellan
 544. Sitta i
 545. Sitta ihop
 546. Sitta inne (sitta i fängelse)
 547. Sitta inne med
 548. Sitta upp
 549. Sitta åt
 550. Sjunga ut
 551. Skjuta fram
 552. Skjuta in
 553. Skjuta ner
 554. Skjuta på
 555. Skjuta till
 556. Skjuta upp (fördröja/flytta till senare)
 557. Skratta till
 558. Skratta ut (skratta hånfullt åt någon)
 559. Skriva av
 560. Skriva in
 561. Skriva in sig
 562. Skriva ner
 563. Skriva om
 564. Skriva på/under (underteckna)
 565. Skriva upp
 566. Skriva ut (ordinera medicin)
 567. Skriva över (överlåta skriftligen)
 568. Skruva av 
 569. Skruva i
 570. Skruva ner
 571. Skruva på
 572. Skruva upp
 573. Skynda på (öka takten)
 574. Skynda till
 575. Skälla ut (ge ovett)
 576. Skära ihop
 577. Skära ner (beskära kraftigt/minska)
 578. Slumra till (sova en stund)
 579. Slå an
 580. Slå an på
 581. Slå av
 582. Slå av sig
 583. Slå av sig
 584. Slå bort
 585. Slå fast
 586. Slå i
 587. Slå ifrån
 588. Slå ifrån sig
 589. Slå igen
 590. Slå igenom
 591. Slå ihop
 592. Slå in
 593. Slå in på
 594. Slå ner
 595. Slå sig ner
 596. Slå ner på
 597. Slå om
 598. Slå omkull
 599. Slå på
 600. Slå sig på
 601. Slå runt
 602. Slå till (ge någon ett slag/snabbt bestämma sig för att göra en affär)
 603. Slå upp
 604. Slå ut
 605. Slå över
 606. Smälla av
 607. Smälla igen
 608. Smälla ihop
 609. Smälla till
 610. Smälla upp
 611. Snappa till/åt sig
 612. Snappa upp (höra ryktesvägen)
 613. Spela av
 614. Spela bort (förlora pengar genom spel)
 615. Spela in
 616. Spela om
 617. Spela ut
 618. Spela över
 619. Sprida ut
 620. Springa bort
 621. Springa efter
 622. Springa om
 623. Springa på
 624. Spåra upp
 625. Spåra ur (åka av spåret/urarta)
 626. Spänna av
 627. Spänna fast
 628. Spänna åt
 629. Spärra av (avgränsa, hindra framkomligheten)
 630. Spärra in
 631. Spärra upp (vidga)
 632. Spöka ut sig
 633. Sticka av
 634. Sticka emellan
 635. Sticka till
 636. Sticka upp
 637. Sticka åt
 638. Stiga av
 639. Stiga på
 640. Stiga upp
 641. Stjälpa av
 642. Stjälpa i sig
 643. Streta emot
 644. Streta på (vara motspänstig, göra motstånd)
 645. Stryka av
 646. Stryka för
 647. Stryka med
 648. Stryka om
 649. Stryka på
 650. Stryka under
 651. Stryka ut
 652. Stryka över
 653. Stråla samman (komma till en punkt från olika håll)
 654. Stråla ut
 655. Stå bakom
 656. Stå emot
 657. Stå fast vid (fortfarande tycka, inte ändra sig)
 658. Stå fram
 659. Stå framme
 660. Stå för
 661. Stå före
 662. Stå i
 663. Stå inne
 664. Stå på
 665. Stå på sig (vara envis, inte ge upp)
 666. Stå till
 667. Stå ut
 668. Stå över (avstå trots att man blir erbjuden eller står på tur)
 669. Ställa av
 670. Ställa fram
 671. Ställa in
 672. Ställa in sig (vara beredd, rikta in sig)
 673. Ställa sig in
 674. Ställa om
 675. Ställa om sig
 676. Ställa tillbaka
 677. Ställa till (med)
 678. Ställa upp
 679. Ställa ut (visa inför publik)
 680. Stänga av
 681. Stänga igen
 682. Stänga in (låsa inne, blockera in- och utgångar)
 683. Stänga till
 684. Stänga ute
 685. Stöta bort (stöta ifrån sig)
 686. Stöta ihop med
 687. Stöta på
 688. Stöta till
 689. Stöta upp
 690. Stöta ut
 691. Suga ut
 692. Suga åt sig
 693. Sy in
 694. Sy om
 695. Sy upp
 696. Säga efter
 697. Säga emot
 698. Säga ifrån (protestera)
 699. Säga om
 700. Säga till/åt
 701. Säga till om (bestämma över)
 702. Säga upp (avskeda)
 703. Sälja ut
 704. Sätta av
 705. Sätta efter
 706. Sätta sig emot
 707. Sätta fram
 708. Sätta in
 709. Sätta sig in i (förstå, lära sig något om)
 710. Sätta ner
 711. Sätta om
 712. Sätta på
 713. Sätta på sig
 714. Sätta till
 715. Sätta undan
 716. Sätta upp
 717. Sätta sig upp mot
 718. Sätta ut
 719. Sätta sig över
 720. Ta sig an
 721. Ta av
 722. Ta bort (avlägsna)
 723. Ta efter
 724. Ta emot (acceptera, välkomna, dämpa)
 725. Ta fast
 726. Ta fram (utveckla)
 727. Ta sig fram
 728. Ta för sig 
 729. Ta sig för
 730. Ta sig före
 731. Ta hem (skaffa till företags lager/vinna)
 732. Ta i
 733. Ta igen
 734. Ta igen sig
 735. Ta in
 736. Ta in på
 737. Ta isär
 738. Ta itu
 739. Ta itu med
 740. Ta med
 741. Ta ner (radikalt ändra på en persons överdrivna tro på sig själv)
 742. Ta om
 743. Ta på sig
 744. Ta till
 745. Ta till sig (absorbera, förstå)
 746. Ta sig till
 747. Ta tillbaka (återkalla, dementera)
 748. Ta undan
 749. Ta upp
 750. Ta ur
 751. Ta ut
 752. Ta ut sig
 753. Ta sig ut
 754. Ta vid
 755. Ta vid/åt sig
 756. Ta över
 757. Titta efter
 758. Titta till (vakta, passa)
 759. Titta ut
 760. Titta över
 761. Tjäna av
 762. Tjäna in
 763. Tjäna ut
 764. Tona bort
 765. Tona fram (börja synas)
 766. Tona ner
 767. Tona ut
 768. Trycka av
 769. Trycka ner
 770. Trycka på
 771. Trycka upp
 772. Träda emellan
 773. Träda fram
 774. Tycka om (ha en positiv inställning till någon eller något)
 775. Tycka till
 776. Tända på
 777. Tända till
 778. Tänka efter
 779. Tänka igenom
 780. Tänka sig in i
 781. Tänka om (byta åsikt, ändra sig)
 782. Tänka till
 783. Tänka ut
 784. Tänka över
 785. Vara av
 786. Vara av med
 787. Vara efter
 788. Vara emot (ogilla, motsätta sig)
 789. Vara för
 790. Vara ifrån sig
 791. Vara kvar (återstå)
 792. Vara med
 793. Vara med om (delta i, vara inblandad i)
 794. Vara med på (acceptera, godkänna)
 795. Vara om sig
 796. Vara på
 797. Vara till för
 798. Vara till sig
 799. Varva ner (minska varvtalet i en maskin/ta det lugnt)
 800. Veckla av
 801. Veckla in
 802. Veckla in sig
 803. Veckla ut
 804. Veta av
 805. Veta med sig
 806. Veta om
 807. Vika av
 808. Visa bort
 809. Visa tillbaka
 810. Visa ut
 811. Vräka i sig (äta fort och mycket)
 812. Vänta in
 813. Vänta ut
 814. Växla in
 815. Växla ner
 816. Växla om
 817. Åka dit
 818. Åka fast (bli fångad)
 819. Åka in
 820. Åka med
 821. Åka om (passera)
 822. Åka på
 823. Åka ur
 824. Åka ut
 825. Äta upp (äta färdigt)
 826. Äta upp sig
 827. Ösa på
 828. Ösa över