1 december

Läxa till idag:

ÖB s. 75+76 (3)

TB s. 84 A

TB s. 86 C

Det här gör vi idag:

TB s.83

Presens perfekt vs. preteritum

TB s.84

Presens perfekt: har du sjungit karaoke någon gång?

TB s.85

Hem / hemma

TB s.86

Vädret

Anteckningar från idag:

Lektion 6

___________

29 november

Det här gör vi idag:

TB s.80

Presens perfekt: har + supinum

TB s.82

Ordningstal

Hörövning TB s. 83 K

Anteckningar från idag:

Lektion 5