24 november

Läxa till idag:

ÖB s.63-66

ÖB s.66 (substantiv bestämd form plural)

TB s.72+73 Läs texten, översätt och lär dig nya ord

TB  s. 74 Placera frågorna på rätt plats i dialogen

+ TB s.69 B – Fyll i adjektivmotsatser

__________________________________

22 november

Läxa till idag:

TB s. 66 + 67 Läs och lär dig nya ord.

ÖB s. 55-57

+ Skriv en kort text om en berömd person från ditt land. Skriv inte vem personens namn. Se exempel TB s.64 (G).

Det här gör vi idag:

Vi går igenom uttal av I och Y och U (TB s.55 & 64)

TB s.66-67 Shopping

Indefinit pronomen

Någon / något / några

Ingen / inget / inga

TB s. 68-69

Kläder

Anteckningar från idag:

Lektion 3