Det här gör vi idag: 

Shopping

Kläder

Färger

Adjektiv

Indefinit pronomen (någon, något, några, ingen, inget, inga)

Substantiv bestämd form plural (sängarna)

Uttal: g, k och sk (+ hårda/mjuka vokaler)

LÄXA:

TB:

Repetera hela kapitel 7.

LÄS s. 80, 83, 85

ÖB:

s.63-69, 71 (6)

Anteckningar från idag:

Anteckning 15 aug