8 december

Läxa till idag:

ÖB s.57

TB s. 67 Läs och lär dig nya ord!

TB s.68 Fyll i rätt siffra vid varje plagg. Lär dig kläderna! (en mössa, en jacka… etc.)

Skriv en kort text om en berömd person. Skriv inte personens namn!

Det här gör vi idag:

TB s.66-67 Shopping

Indefinita pronomen:

något / någon / några

ingen / inget / inga

TB s. 68-69

Kläder och adjektiv

Anteckningar från idag:

Lektion 4

________________

6 december

Läxa till idag:

Översätt ord ni inte förstår i texten om Alfred Nobel. (TB s.62)

Skriv 5 frågor till texten!

(t.ex. Var föddes Alfred Nobel? Vilka språk talade Alfred Nobel?)

ÖB s.55 -56

Det här gör vi idag:

TB s. 62+63 Dynamitkungen

Verbgrupper

Preteritum

Vi ställer frågor om texten till varandra.

Vi gör hörövningar i+Y + U (TB s.55+64)

Anteckningar från idag:

lektion 3