20 oktober

Läxa till idag:

TB s.26 Skriv siffrorna på rätt plats

TB s.29 Gör 3 A (Klockan är…)

+Träna på subjektspronomen!

ÖB s.13-16

Det här gör vi idag:

TB s.24 Substantiv singular obestämd form

TB s.25 Långt eller kort A?

TB s.27 Siffror (ett, två, tre…)

Jag är född 1984. När är du född?

Anteckningar från idag:

 

___________________________

18 okt

Läxa till idag:

TB s.16 D+E

Skriv en text om dig själv. Använd texten om Eva som inspiration. (TB s.17)

TB s.20 Läs och lär dig nya ord!

ÖB s. 9-10

Det här gör vi idag:

Verb i presens

Vi repeterar subjektspronomen (jag, du, han, hon, den, det, vi, ni, de)

TB s.20

TB s.22

Anteckningar från idag:

Lektion 3