8 december

Läxa till idag:

TB s. 96  Läs och lär dig nya ord + gör övning A

ÖB s.85-88

TB s.97 (3) Läs och lär dig nya ord!

TB s.101 Läs och lär dig nya ord!

Det här gör vi idag:

TB s.96-99

Presens som presens futurum:

”På tisdag åker jag till Grekland”.

Tidsprepositioner för dåtid och framtid:

”För en vecka sedan snöade det.”

”Om två veckor är det jul.”

TB s.101

Prepositionerna I och På

Anteckningar från idag:

Lektion 8

___________________

6  december

Läxa till idag:

ÖB s. 76-77 (3) preteritum eller presens perfekt

ÖB. s. 77 (4) Hem / hemma

ÖB s.79 -81 hjälpverb

TB s.92 Transporter

Läs och lär dig nya ord.

Det här gör vi idag:

Hörövning TB s.89

TB s.92 Transporter

Verben går och åker

TB s.94

Siffror som substantiv

TB s.95

Partikelverb

Gå av

Hälsa på…

+ Vi pratar om hur vi kommer till jobbet.

Anteckningar från idag:

Lektion 7