Det här gör vi idag: 

Presens futurum: ska + infinitiv

Adverb för frekvens (aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid)

Adverbets position i en mening

Tycker om / gillar

Adjektiv (en rolig film, ett roligt program, två roliga filmer)

Vi pratar om:

Fritidsintressen

Film

LÄXA:

Textboken

Repetera kapitel 5

LÄS  s.54. 56 och 62. Lär dig nya ord!

Övningsboken

s.43, 44 & 45.

Extra: kopia från nya Rivstart kap 5.

SKRIV en text om din fritid. Använd texten på s.55 som inspiration. Skriv gärna i Word. Maila din text till mig!

Anteckningar från idag:

Anteckning 11 aug. 2023 (2)

 

Träna mer:

 

 

Tycker om / gillar

 

Trevlig helg! Vi ses på måndag!