15 december

Läxa till idag:

ÖB s. 96-99

Skriv nyckelord med fakta om ditt land. Öva på att prata om det. Du kan t.ex. berätta lite om geografi, språk, religion, ekonomi, kultur, sport, kända personer, klimat etc.

_______________________________

13 december

Läxa till idag:

ÖB s.89+92

TB s.104+105 Läs, översätt och lär dig nya ord!

TB s.107: Välj en person ur listan med kända svenskar. Ta reda på fakta om personen. Skriv en kort, enkel presentation. Använd inte för avancerade ord!

Det här gör vi idag:

TB s.100 Var ligger…?

Tb s.102 NG-ljudet hörövning

Tb s.104-105 + 106

Vi tränar på ord från texten och ställer frågor till varandra om texten.

Anteckningar från idag:

Lektion 9