22 november

Läxa till idag:

ÖB s.45 (4)

TB s. 54 Läs, översätt, lär dig nya ord.

+Stryk under alla verb i PRETERITUM (DÅ-tid). Vilka verb är special tror du?

+ Skriv meningar med adjektiven på sidan 53 i TB.

T.ex.

Jag läse r en tråkig bok nu.

Jag tycker om läskiga filmer.

Jag tittar på ett roligt teveprogram.