Lektioner A2del1

Tisdag 25/4

Det var FULL FART på lektionen idag!

Vi jobbade med texterna om Brian, Sara, Kurt-Allan och Berit.

Vi gick igenom indirekt tal. Vi skrev på tavlan  och gjorde exemplen på s. 146 i smågrupper.

Vi lyssnade på texten ”På landet” (s.147) utan att titta i texten, och svarade sen på frågorna på s. 146. Vi skrev kompletta meningar tillsammans på tavlan.

Vi övade uttal av vokalen ”u”, med en ny tungvrickare.

Vi sjöng också snapsvisor, både ”Helan Går” och ”Det var en fiskare”.

Sist gick vi igenom relativa bisatser.

Ni kämpade på fantastiskt bra idag! Superbra jobbat!

Torsdag 20/4

Vi gick igenom NU/DÅ-adverb, och när vi använder preteritum vs. presens perfekt. Vi skrev på tavlan och sen ställde vi frågor till varandra med varje adverb ur textboken (s.137).

Sedan spelade vi Tempusspelet – vi kombinerade adverb med korrekt tempus av olika verb. Efteråt pratade vi lite om ordföljd, och om reflexiva verb (tex. försov sig, skyndade sig).

Vi tittade också på bilderna på s.142 i textboken, och pratade om vad man kan göra på ett landställe. Sedan läste vi texten tillsammans och övade uttal. Sist diskuterade vi de olika aktiviteterna på s. 143.

NU/DÅ-adverb
Spela ett spel!
Ordföljd & reflexiva verb
Drömmen om ett landställe

Tisdag 18/4

På lektionen repeterade vi preteritum. Vi pratade om vad vi gjorde på påskaftonen. Sedan arbetade vi med tror/tycker, jag visade på tavlan och vi gjorde ett worksheet.

Vi arbetade med texten om Selin (TB s.134). Vi läste, jobbade uttal, skrev frågor om texten och frågade varandra i grupp.

Vi jobbade också med fokusbetoning (se TB s. 135), i helgrupp och i par.

Sist arbetade vi med preteritum som berättande tempus (TB s. 136-137). I grupper berättade vi om Sebastians arbetsdag.

Tror eller tycker – worksheet

Tror eller tycker – rätt svar

Lenas Påskafton
Tror/tycker