Lektioner A1del2

Torsdag 27/4

Idag var sista lektionen för kursen!

Vi började med att prata om Valborg och Första Maj, och hur högtiderna firas i Uppsala.

Sedan gick vi igenom tidsprepositioner för dåtid och framtid: ”för ______ sedan” och ”om”. Vi skrev på tavlan och arbetade med frågor i par.

Vi jobbade också med vägbeskrivningar. Vi gick igenom rätt svar på s.99 i textboken, pratade om de olika orden (korsning, vid, mellan, mittemot, tvärgata osv.). Vi jobbade i par med en karta, vi gav varandra vägbeskrivningar till olika platser.

Sedan pratade vi om Malmö, Zlatan och Köpenhamn. Vi brainstormade på tavlan.

Vi arbetade med texten på s. 101: vi lyssnade och jobbade uttal.

Sist övade vi i smågrupper på att prata om ett ämne med egna ord. Vi skrev först stödord (keywords) och förberedde oss, sedan pratade vi fritt om ämnet (Malmö, Zlatan eller Köpenhamn).

Sedan var lektionen slut, och vi sa hejdå!

Det har varit jättekul att arbeta med den här gruppen! Jag önskar er alla lycka till, och hoppas vi ses igen!
(Och kom ihåg – ni kan alltid maila mig, även om jag inte är er lärare.)

Ha det så bra allihop!

Tisdag 25/4

Först repeterade vi datum och väder.

Sedan pratade vi om transporter. Vi skrev ned många praktiska ord på tavlan, och läste dialogerna på s.92-93 i textboken.

Vi pratade om när vi använder verben ”gå!” och ”åk!”. Vi repeterade också regeln: efter hjälpverb kommer infinitiv.

Vi gjorde hörövningen på s. 95, ljudfil 70. Sedan pratade vi i grupp om hur vi kommer till Folkuniversitetet och jobbet/skolan.

Vi gick också igenom texten på s. 97 i textboken. Sedan övade vi på att berätta hur man kommer till olika platser i Stockholm, till exempel Skansen, Fotografiska, Gröna Lund.

Torsdag 20/4

Först pratade vi om bloggen.

Sedan pratade vi en kort stund om veckodag, klockan och datum. Efter det arbetade vi med väder. Vi gick igenom olika väder på tavlan och frågade varandra frågor om väder.

Vi läste tillsammans texten på s. 87 i textboken. Sen gick vi igenom hjälpverb på tavlan. Efter det arbetade vi i grupp med att skriva egna exempel med hjälpverben.

Sist spelade vi Tempusspelet. Innan vi slutade repeterade vi några oregelbundna verb.

Tisdag 18/4

Vi började lektionen med att repetera preteritum. Vi berättade om vad vi gjorde på påskafton.

Sedan gick vi igenom supinum. Vi tittade på alla verbgrupper och ritade en tabell på tavlan.

Vi arbetade med texten på s.83 i textboken. Vi lyssnade, läste och jobbade med uttal.

Vi gick igenom när preteritum och presens perfekt används. Sedan jobbade vi i par med verben på s. 84. Vi frågade varandra, till exempel: ”Har du bakat kanelbullar någon gång?”

Sist arbetade vi med datum (s.82).