Lektioner

Måndag 17/7

Idag började vi kursen A2del2! Nu kommer lektionerna handla mycket om konversation och diskussion – och vi försöker prata svenska hela tiden!

Vi började med att repetera vädret, och sen småpratade vi i par en liten stund.

Efter det pratade ni om vad ni kan om det svenska skolsystemet. Vi brainstormade tillsammans på tavlan, och sen läste vi texten på s.168-169 och lärde oss mer.

Vi jobbade uttal, och sen skrev ni olika frågor om texten. Ni frågade varandra, och försökte svara utan att titta i texten. Det gick jättebra! Men vi fick repetera frågeord lite kort, så att alla kan skillnaden mellan ”vad” och ”vilken/vilket/vilka”.

Efter det repeterade vi alfabetet igen, och det gick ännu bättre idag. Ni bokstaverade olika namn ur era familjer för varandra – bra jobbat! Men kom ihåg att repetera e, i och y framför spegeln!

Efter lunch jobbade vi med subjunktionerna ”för att”, ”utan att” och ”genom att”. Vi gick igenom på tavlan, och ni skrev egna exempel.

Sen diskuterade ni påståendena på första sidan i kap. 16. Ibland höll ni med varandra, ibland tyckte ni olika, så det blev intressanta diskussioner.

Sist pratade vi om när vi använder obestämd och bestämd form av substantiv. Vi gick igenom på tavlan och ni jobbade med ett worksheet.

Superbra kämpat idag!

Fredag 14/7

Den här dagen handlade mycket om Sverige, och vad som är typiskt för Sverige!

Men vi började med att repetera väder, och sedan presens perfekt, genom att berätta för varandra vad vi har gjort den här veckan.

Sen hade vi en liten lagtävling. Ni läste s. 156-157, om familjen Medelsvensson, och gissade vad det skulle stå i luckorna. Efter det lyssnade vi efter de rätta svaren. Det var spännande!

Vi gick igenom reflexiva possessiva pronomen: sin, sitt och sina. Vi skrev på tavlan och arbetade med ett worksheet.

Sedan pratade ni om vad som är typiskt i ERA länder – det var mycket intressant!

Efter lunch jobbade vi med relativa bisatser. Vi skrev på tavlan och ni skrev egna exempel.

Vi gick också igenom adverb för position, destination och från position. Tex. här/hit/härifrån och hemma/hem/hemifrån.

Sist på lektionen gjorde vi en utvärdering, och sen sa vi trevlig helg!

Torsdag 13/7

Ännu en intensiv dag!

Vi började med en tungvrickare, för att öva svåra vokaler och sj-ljudet. Sen repeterade vi preteritum genom att berätta för varandra vad vi gjorde igår.

Efter det började vi arbeta med svensk sommar och landställen. Ni pratade en stund i smågrupper om vad man gör i Sverige på sommaren, och vi brainstormade i helgrupp. Vi läste en text om olika vanliga sommaraktiviteter, och diskuterade vilka av dem vi tycker verkar roliga och jobbiga.

Vi pratade om fokusbetoning, och hur viktigt det är med melodi i svenska. Vi provade att säga meningar på olika sätt, och pratade om hur de ändrar betydelse när vi betonar olika ord.

Vi arbetade också med indirekt tal, som fungerar som en bisats. Det gick jättebra!

Vi sjöng också ett par snapsvisor tillsammans, för det är en mycket viktig svensk tradition!

I slutet av dagen arbetade vi med nu- och då-adverb, och preteritum och presens perfekt. Vi spelade ett spel för att repetera ordentligt.

Det sista vi gjorde var att lyssna på en fråga från Emilio, som just kommit till Sverige. Han ska gå på middag, och vill veta hur man gör för att vara artig. Vi skrev ned stödord för att kunna ge honom tips.

Vi ses imorgon!

Onsdag 12/7

Idag var en rolig, men intensiv, dag!

Vi började med att prata lite om vädret. Sen arbetade vi med texten om Selin. Vi jobbade uttal, och sen skrev vi frågor om texten, och försökte svara på dem utan att titta i boken.

Vi repeterade ordföljd i huvudsatser. Kom ihåg, Verb På Plats Två!

Vi repeterade också verbgrupper, och hur de olika verben böjs. Det var ni mycket duktiga på.

Sen jobbade vi med att berätta historier, och det tempus vi använder då är preteritum. Först berättade vi om vad vi gjorde igår, och sen tittade vi på bilderna i boken och berättade om Sebastians dag.

Vi arbetade också med subjunktioner och bisatser, med fokus på ordföljd. Kom ihåg BIFF-regeln (i en Bisats kommer Inte Före det Första verbet) och att subjekt kommer före verb i en bisats!

Sist pratade vi om olika yrken, vad man gör i olika yrken, och parade ihop jobb med de olika människorna i boken.

Tisdag 11/7

Idag gjorde vi väldigt många olika saker!
Först lekte vi en namnlek, för att lära oss varandras namn. Sen repeterade vi substantiv – det var ni superduktiga på!

Vi arbetade mycket med texten på s.122, och råvarorna den handlar om. Vi övade först på att förstå kontexten, utan att fokusera på specifika ord. Vi arbetade också mer koncentrerat med olika råvaror, och ni berättade med egna ord vad ni vet om till exempel potatis och jordgubbar. Vi jobbade också lite uttal, med särskilt fokus på vokalerna a, o, ö.

Vi gick igenom få/många vs. lite/mycket, och pratade om vilka substantiv vi inte kan räkna (tex choklad, råg, sylt).
Vi jobbade också med verben tror och tycker, det var lite klurigt men gick bra.

Sist på lektionen pratade vi om människorna på s.126, och parade ihop dem med de olika texterna.

Superbra jobbat!

Måndag 10/7

Idag var första lektionen! Vi började med att prata lite om kursen och presenterade oss för varandra.

Vi arbetade med kapitel 11 idag. Vi diskuterade hur man kan hitta en partner, och sen läste vi om hur Anna har gjort för att hitta en pojkvän, och hur det går för henne att nätdejta.

Vi gick igenom också/inte heller, konjunktioner och stavelser, och avslutade med att repetera det svenska alfabetet: jag bokstaverade (spelled) olika namn, och ni försökte anteckna namnen korrekt. Det gick jättebra!

Vi ses imorgon!