Läxor A1del2

Läxa till 27/4

 • Tidsprepositioner – titta på TB s. 98 och ÖB s. 89-90, ”för en vecka sedan”, ”om fem minuter” (Vi kommer gå igenom tidsprepositioner på torsdag)
 • TB s. 99: Kombinera bild och fras, och förstå orden (tex. gata, höger/vänster, mittemot, mellan)
 • Den viktigaste läxan: TB s. 101: Läs texten, slå upp svåra ord. Tänk också, vad vet du mer om Malmö/Zlatan/Köpenhamn? Titta på tex. wikipedia om du vill.

Läxa till 25/4

 • Repetera oregelbundna verb (skriv ut verblistan på Rivstarts hemsida, nok.se/rivstart)
 • Maila mig dina exempel med hjälpverb (tex. orkar, måste, får, borde)
 • TB. s. 92-93: Transporter – kombinera dialogerna med rätt transport
 • TB. s.97-98: Läs texten och lär dig orden i gula rutan överst (at the top) på s. 98

Läxa till 20/4

 • Repetera supinum & datum (det vi gjorde på lektionen)
 • TB. s.87 – läs texten, slå upp svåra ord
 • ÖB. s. 76-80
 • Fokusera på hjälpverb! (borde, får, måste, behöver inte, hinner, orkar)