“technology” inte bara dator!

“Technology” betyder inte bara dator fastän många misstolkar, utan overhead projektor och CD/DVD-spelare också! I min skola är det lärare som regelbundet använder overhead projektor, men…

Det betyder ALDRIG de undervisar utan “technology”!!!

Leave a Comment