Integritet

Information om behandling av personuppgifter för blogg.folkuniversitetet.nu

Folkuniversitetet strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR).

Blogg.folkuniversitetet.nu innehåller följande personuppgifter:

Användare typ 1: Besökare.

Bara datorns IP-adress lagras.

Användare typ 2: Inlägg kommentarer

Namn, e-postadress, din kommentar, IP-adress

Användare typ 3: Registrerade användare (lärare)

Namn, e-postadress, IP-adress, allt du publicerar på din blogg

Personuppgifter samlas av följande anledningar:

Namn och e-postadress samlas in för registrering och autentiseringsändamål och för att möjliggöra kommunikation. Kommentarinnehåll hålls som en del av inlägget. Detta är en integrerad funktion av WordPress.

Genom att registrera ditt namn och din adress med webbplatsen ger du ditt samtycke till att vi lagrar dessa uppgifter och kommunicerar med dig.

Vi har ett legitimt intresse av att lagra IP-adresser för att skydda webbplatsen från hacking-försök. IP-adresser med misstänkta hackare delas automatiskt med vår säkerhetsleverantörs servrar. De kan vara baserade utanför EU. Vi har också ett legitimt intresse av att kommentarsinnehåll automatiskt skickas till vår antispamleverantörs servrar. De kan vara baserade utanför EU.

IP-adressen hålls också i en anonymiserad form för användning av trafikrapporter.

Här hittar du mer information om Folkuniversitetets hantering av personuppgifter samt länk för kontakt med vårt Dataskyddsombud www.folkuniversitetet.se/gdpr.

Blogg plattformen driftas av NTUS AB på uppdrag av Folkuniversitetet.

 

The management of personal data on blogg.folkuniversitetet.nu

Folkuniversitet’s aim is for all information, regardless of who owns it, to be managed in a controlled, secure and structured manner according to the European Data Protection Ordinance (GDPR).

Blogg.folkuniversitetet.nu holds the following personal data:

User type 1: visitors

IP address

User type 2: post commenters

Name, Email address, Your comment, IP address

User type 3: registered users of this site (teachers)

Name, Email address, IP address, Everything you publish on your blog

Personal data is collected for the following purposes:

Name and email address are collected for registration and authentication purposes and to enable communication. Comment content is held as part of post audit trails. This is a standard feature of WordPress.

Through registering your name and address with the site, you give your consent for us to store this data and to communicate with you.

We have a legitimate interest to collect IP address to protect the site from hacking attempts. Suspected hackers’ IP addresses will be shared with our security provider’s servers, some of which are based outside of the EU. We also have a legitimate interest to send comment content to our anti-spam provider’s servers, some of which are based outside of the EU.

IP address is also held, in an anonymised form, to provide the input for traffic reports.

More information on how Folkuniversitetet manages personal data can be found here: http://www.folkuniversitetet.se/In-English/terms-of-registration/personal-data/.

The blogging platform is managed by NTUS AB on behalf of Folkuniversitetet.