Att Skype-a undervisning för eleverna som inte fysiskt kan närvara

Jag Skype-ar undervisning för eleverna som inte fysiskt kan närvara.

Men inte för alla nivåer, utan f.o.m. termin 3 när klasstorleken blir liten med 10 deltagare eller mindre.

06Oct_1 copy

Jag önskar om jag kunde dela skärmen av iPad jag projicerar (titta på fönstret)!

Med datorn är det lättare naturligtvis, men jag vill inte använda dator för undervisning. Tungt att bära till jobbet!

Datorn som syns i foton är min jobbdator som sitter på kontoret.

Leave a Comment