Привет!

I förra inlägget skrev jag om bokstäver som låter och skrivs likadant både  på ryska och svenska. Nu tar vi steg nr.2 med välbekanta bokstäver som står för andra ljud:

  • В – ser ut som svenskt B, men står för ljudet ”V”.

Exempel: ordet ваш uttalas vash. Betyder er. Ваш кот – er katt

  • E uttalas som JE.

Exempel: е́вро (euro) uttalas som jevra.

  • Н uttalas som N. 

T.ex:  нет (nej) låter som njet.

  • Р uttalas som R. T.ex: ра́ма (ram), рот (mun) låter som rama, råt.
  • С uttalas som svenska S. Свет (ljus), сорт (sort) låter som svjet, sort.
  • Х uttalas som H. Хорошо́ uttalas harasho och betyder bra.
  • У uttalas som långt O i ro. Утка (anka), куртка (jacka) uttalas o-tka, ko-rtka

Nu kan man läsa ännu fler ord: вор (tjuv), су́мка (väska), му́сор (sopor, skräp), ве́ра (tro), корм (foder), тра́вма (en skada), трава́ (gräs), кру́то (kul, coolt)