Perfekt particip

Ytterligare en form av verbet som ibland används som ett adjektiv och ibland kan användas som ett subtantiv är perfekt particip.

Här behöver du komma ihåg verbets supinumform, alltså den form som använd i dåtid efter ”har” eller ”hade”.

Skillnaden mot presens particip är dels att som adjektiv böjs perfekt particip efter substantivens nominativformer = en/ett/flera, dels att denna form uttrycker mera ett färdigt resultat då presens particip utrycker något som pågår.

(Tänk så här så kanske det är lättare att komma ihåg vilket som är vilket: presens = pågående/ nu  –  perfekt = klart/ fulländat)

https://www.youtube.com/watch?v=u45NYOrWIFU

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *