B1+ start 2 oktober – läxor

Läxa till 3 oktober:

TB: 88 G + 89 B

ÖB: 67 B

TB-listan: 1-25

ÖB-listan: 1-25

*

Läxa till 4 oktober:

TB: 91 G-H + 92 A

ÖB: 68-71

TB-listan: 26-50

ÖB-listan: 26-50

*

Läxa till 5 oktober:

TB: 92-95 (Återberätta för varandra om Bohuslän eller Jämtland) + 98 C

ÖB: 72-75 + 77 + 78 B

TB-listan: 51-75

ÖB-listan: 51-75

*

Läxa till 6 oktober:

TB: 103 C-D + 104 B

ÖB: 76 + 79 C-D + 80-81

TB-listan: 76-100

ÖB-listan: 76-100

Skriva: Instruktion finns i TB (sidan 100). Vänligen mejla mig texten i ett bifogat word-dokument.

*

Läxa till 9 oktober:

TB: 111 K + 112 A-B

ÖB: 77-78 + 82-84 + 86

TB-listan: 101-125

ÖB-listan: 101-125

*

Läxa till 10 oktober:

TB: 117 G + 119 J

ÖB: 79-81 + 85 + 87-89 (inte ”2 Substantiv …”

TB-listan: 126-150

ÖB-listan: 126-150

Skriva: Instruktion finns i TB (sidan 115). Vänligen mejla mig texten i ett bifogat word-dokument.

*

Läxa till 11 oktober:

TB: 122 B + 123 C

ÖB: 89-90 + 97

TB-listan: 151-175

ÖB-listan: 151-175

Grammatiktest 9 (1-25): Förbered eventuella frågor.

*

Läxa till 12 oktober:

TB: 127 A

ÖB: 93 A + 94 A

TB-listan: 176-200

ÖB-listan: 176-200

Grammatiktest 9 (26-50): Förbered eventuella frågor.

Skriva: Instruktion finns i TB (sidan 130). Vänligen mejla mig texten i ett bifogat word-dokument.

*

Läxa till 13 oktober:

TB: 125 E 

ÖB: 95-96

TB-listan: 201-225

ÖB-listan: 201-225

*

Läxa till 16 oktober:

TB: 131 C + 132 F

ÖB: 97-101

TB-listan: 226-250

ÖB-listan: 226-250

Skriva: Instruktion finns i TB (sidan 143). Vänligen mejla mig texten i ett bifogat word-dokument.

*

Läxa till 17 oktober:

TB: 136 L-M + 137 Q-R

ÖB: 102 + 107-109-112

TB-listan: 251-267

ÖB-listan: 251-306

Skriva: Instruktion finns i TB (sidan 157). Vänligen mejla mig texten i ett bifogat word-dokument.

*

Läxa till 18 oktober:

TB: 138 A + 139 B + 140 D

ÖB: 103-106 

*

Läxa till 19 oktober:

TB: 148 B

ÖB: 107-112

Skriva: Instruktion finns i TB (sidan 169). Vänligen mejla mig texten i ett bifogat word-dokument.

*

Läxa till 20 oktober:

TB: 148 B-C

ÖB: 113-116 + 118-119

Repetitionslistan: 67-134

*

Läxa till 23 oktober:

TB: 152 A + 154 A + 156 C

ÖB: 117 + 120-121 (Inte ”2 Tempus: …”)

Repetitionslistan: 135-202

*

Läxa till 24 oktober:

TB: 160 F + 161 I

ÖB: 121-123 (Inte ”4 Jämförelser …”

Repetitionslistan: 203-270

Grammatiktest 4 (1-25): Förbered eventuella frågor.

*

Läxa till 25 oktober:

TB: 161 A-B

ÖB: 123-125

Repetitionslistan: 271-338

Grammatiktest 4 (26-50): Förbered eventuella frågor.

*

Läxa till 26 oktober:

TB: 162 A + 164 C

ÖB: 66-71 + 82 (Repetition)

Repetitionslistan: 339-406

*

Läxa till 27 oktober:

TB: 166 A 

ÖB: 98 + 110-111 + 112 + 115 (Repetition)

Repetitionslistan: 407-473

*