Läxor och lektionsanteckningar

16/11: ÖB: övning 1-4 (s. 6-10) + Ordkorten: lär er dem (översätt, skriv synonymer, gör meningar…) + Skriv en kort text om era förhoppningar för kursen – vad ni vill ha mycket/lite av…

23/11: ÖB: övning 5-9 (s.11-16) + TB(!): ”Skriv!” (s. 19).

30/11: TB: läs s.28-31 + ÖB, övning 1 och 2(s.17-18) + Ordkorten + Uttalsregel 3 (s.23 + 262 i TB).

7/12: ÖB: övning 3-9 (s. 18-26) + TB: ”Skriv!” (s. 33).

14/12: Ordkorten! + ÖB: Kap. 3: övning 1A+B, 2A+B, 4, 5C, 6A, 7, 8.