Läxor och lektionsanteckningar

Lördag 9/2: ÖB övning 1 (s. 149-150). TB: Läs: ”Olika vägar till ett bra jobb” (S. 170-171) + ”Hur ska man bo?” (s. 177).

Lördag, 16/2: ÖB: övning 3-4(s. 151-153). TB: Läs: ”Äntligen hemma”(s. 178-179)” + (!): ”Skriv!”(s. 175)!

Lördag 23/2: ÖB: övning 5 (s. 154), övning 1 (s.159-161), övning 4 (s. 164-165). TB: läs: ”Lägenhetsvisning” (s. 182).

Lördag 2/3: ÖB: övning 2-3 (s. 161-164). + (!) Repetera det som ni behöver(repeat what you individually feel that you need in relation to your text-feedback (prepositioner, ordföljd o.s.v.).

Lördag 9/2: ÖB: övning 1, 2a, 3, 4 (s. 168-173). TB: läs: ”Hos doktorn” (s. 199). +(!): ring ett enkelt telefonsamtal på svenska (till någon du inte känner: ett gym, en affär etc.)!

Lördag 16/2: ÖB: övning 1-6 (s. 177-183). + ta med frågor från hela kursens innehåll och repetera det ni behöver!