Läxor och lektionsanteckningar

18/9: ÖB: övning 1-3 (sida 6-9) + Ordkorten: lär er dem (översätt, skriv synonymer, gör meningar med dem etc.) + skriv en kort text om era förhoppningar om kursen (vad vill ni ha mycket av?) och mejla eller lämna in den papper.

25/9: ÖB: övning 5-9 (sida 11-16) + TB: ”Skriv!” (sida 19).

2/10: ÖB: övning 1 (sida 17) + Ordkorten: lär er dem (översätt, skriv synonymer, gör meningar med dem etc.) + TB: övning 1M (sida 23) – uttalsregel 3!

9/10: ÖB: övning 2-5, framförallt 4 och 5 (sida 17-21) + ordkorten + TB: läs texterna sida 28-31.

16/10: ÖB: övning 6-9 (sida 23-26). + (!) TB: ”Skriv!” (sida 33).

23/10: Ordkorten + ÖB, kapitel 3, övningar: 1A, 2A, 5C, 7, 8.