2 juni

Läxa till idag:

ÖB s.35 (4, 5, 6 A+B)

TB s.41 C och D

TB s.42 (3) I mataffären. Läs och översätt!

Det här gör vi idag:

Plural obestämd form

TB s. 42 I mataffären

TB s.44 Vokalerna O, Å och A

 

Här kan du läsa mer om de olika substantivgrupperna:

2. Böjning av substantiv

Anteckningar från idag:

Lektion 11

________________________

31 maj

Läxa till idag: 

ÖB

s.32, s.33, s.34

TB

s.37  Läs och lyssna på texterna. Lär dig nya ord och fraser.

Det här gör vi idag:

TB s.37

Vi läser och lyssnar på texten.

Vi gör övning C (stryker under alla verb i texten och funderar om de står i imperativ, infinitiv eller presens)

Demonstrativt pronomen:

den här bullen / det där tuggummipaketet

TB s.40  + 41 (övning A och B)

 

Anteckningar från idag:

lektion 10