Torsdag 19 maj

Läxa till idag:

ÖB s. 26 A och s.27 B

TB s.32 (F) Skriv tio frågor om Renates dag! (t.ex. ”vilken tid vaknar Renate?”)

Det här gör vi idag:

TB s.32 (G, H) Vi ställer frågor till varandra om Renates dag

TB s.33 (K)Vi skriver en text tillsammans om Anjas dag.

s.35 (B) Vi jobbar med imperativ.

 

 

Tisdag 17 maj

LÄXA till idag:

ÖB. s.24 & 25 övning 5, övning 6 A+B+C

TB s.31 Renates dag (läs och lär dig nya ord!)

Det här gör vi idag:

TB s. 31 Renates dag (I, J)

Vi tränar på verben i ”Renates dag”, och kommer på egna meningar med de nya verben.