30 juni

OBS! Vi börjar kl 13.30 idag

Läxa till idag:

ÖB s.76 (2) s.77 (4)

TB s.85 Läs och lär dig nya ord! + Gör A+B

TB s.86 (C)

_______

29 juni

Läxa till idag:

ÖB s.75 A+B + s76 (3)

TB s.83 (läs och lär dig nya ord)

TB s.84 Skriv verben till bilderna i presens perfekt

Det här gör vi idag:

TB s.83 Hörövning ord med RT, RD, RS, RN och RL (modern, barn, torsdag t.ex.)

TB s.83 Karaoke och annat

”Det var för fem år sedan”

TB. s 82 Ordningstal: första, andra, tredje… tionde, sjuttonde, tjugonde, tjugoförsta etc.

TB s.84 Presens perfekt: ”Har du någon gång hoppat fallskärm?” Vi ställer frågor till varandra.

Anteckningar från idag:

lektion 7

 

______

28 juni

Läxa till idag:

ÖB s. 67 A + B

ÖB s. 69 A

+ Prata svenska utanför klassrummet! Rekonstruera  samtalet och skriv ned dialogen. (Eller skriv en dialog med hjälp av verktygslådan på s. 77 i TB)

Det här gör vi idag:

Hörövning TB s.78

Första gången i Sverige TB s.80

Presens perfekt: har + supinum (jag har studerat svenska i två månader)

Anteckningar från idag:

Lektion 6

____