25 augusti

Läxa till idag:

ÖB: s. 25 C Kyokos dag. Ändra texten så att orden med fet stil står först i meningen.

ÖB. s 26 Substantiv bestämd form singular A+B

TB s.33 J (Stryk under alla substantiv i Renates dag)

TB s. 36-37 Läs och lär dig nya ord.

_________________________________

23 augusti:

Det här gör vi idag:

TB s. 29

Klockan

TB s. 30-33

Fråga om tid: När…? / hur dags…? / vilken tid…?

Verbets position i en mening

 

Läxa till idag:

ÖB s. 22 -24 + s.25 A

TB s. 30 När är det fika? + s. 31 Renates dag (läs och översätt till ditt språk. Lär in nya ord!)

 

Anteckningar från idag:

23 augusti

__________________

22 augusti

Det här gör vi idag:

TB s. 23-24

Substantiv obestämd form singular (en / ett)

TB s.26-27

Siffror

Anteckningar från idag:

22 augusti

 

Läxa till idag:

LÄXAN:

TB: s. 26 Skriv sifforna på rätt plats

TB s 29 Gör 3.A (Klockan är…)

ÖB s. 13-16

+Träna på subjektspronomen!