23 juni

Tack för den här tiden! Det har varit jätteroligt att vara er lärare! Hoppas att vi ses i höst på ett eller annats sätt! 

Trevlig sommar! 

Läxa till idag: 

ÖB s.76 (2) s.77 (4) (ordningstal + hem/hemma)

TB s. 85 (3) Läs och översätt, lär dig nya ord.

+ Gör övning A+B.

TB s.86 (C)

Det här gör vi idag: 

Vi övar på ordningstal och pratar om vädret.

TB s. 85

Vi gör en hörövning TB s. 89

Anteckningar från idag:

Lektion 8

 

________

21 juni

Läxa till idag:

LÄXA:

ÖB s.75 a+b s76 (3)

TB s. 83 (läs och lär dig nya ord)

TB s.84 (skriv verben till bilderna i presens perfekt) (sjunger karaoke  har sjungit)

+Maila dialogerna  till mig, så kan jag rätta dem.

Julia.wagner@folkuniversitetet.se

Det här gör vi idag:

Hörvöning s. 83

TB s. 82-84

Ordningstal

Det var för tio sedan.

Anteckningar från idag:

LEKTION 7