23 juni

Läxa till idag:

Läxa till idag: 

Öb s.63 (1)någon/något/några + s.64 (2a+b)

TB s.74  I affärer.

Placera frågorna på rätt plats i dialogen.

Det här gör vi idag:

TB s.74-75

Substantiv bestämd form plural.

Komparation av adjektiv:

Billig, billigare, billigast. Dyr, dyrare, dyrast.

Hörövning TB s.75

Anteckningar från idag:

Lektion 5

 

Glad midsommar!

____

22 juni

Skriv en kort text om en berömd person. Skriv inte personens namn! (TB s.64 G)

ÖB s.57 Fyll i formerna som fattas i verbgruppschemat.

ÖB s.58 (6) pronomen: subjekt eller objekt? +(7) Prepositioner

TB s.66-67 Läs och lär dig nya ord.

Det här gör vi idag:

TB s. 66-69

Shopping och kläder.

Indefinit pronomen:

Någon tröja (en-ord)

Något hårvax (ett-ord)

Några byxor (plural)

Adjektiv. 

Anteckningar från idag:

lektion 4

_______________

21 juni

Läxa till idag:

Skriv en text om din släkt (verklighet eller fantasi!)

Ex: ”Jag har en morfar som är hundra år gammal. Han heter Sergej. Mina barn heter Joel och Nadja. Jag har en bror som arbetar på cirkus. Min kusin bor i ett träd!”

ÖB s. 55 (2+3+4)

TB s. 62 Läs texten om Alfred Nobel. Översätt och lär dig nya ord! Använd ordlistan!

Det här gör vi idag:

TB s.62 Dynamitkungen

Verbgrupper

Preteritum

Vi skriver fem frågor om Alfred Nobel.

Vi gör en hörövning på sidan 63 (F).

Anteckningar från idag:

Lektion 3