Grammatik – Superlativform och Partikelverb

Superlativ av adjektiv

 Så här bildas superlativ av adjektiv och adverb.

  1.      Oftast med ändelsen –ast, i bestämd form –aste. Tex kallast, varmast, dyrast, billigast; i bestämd form = billigaste, som i ”den billigaste fisken”  eller dyraste som i ”min dyraste tavla”.
  2.      Med ändelsen –st på några oregelbundna ord, i bestämd form –sta (i vissa fall –ste). Tex (ung) yngst, (tung) tyngst, (lång) längst, (låg) lägst, (stor) störst. Observera (bra) bäst, (liten) minst, (gammal) äldst, (dålig) sämst! Adverbet gärna har superlativformen helst.
  3.       Vissa långa ord och participer bildar superlativ genom att föregås av ordet mest. Tex (problematisk) mest problematisk, (känd) mest känd, (inbjudande) mest inbjudande; i bestämd form den mest kända (i vissa fall kände), det mest problematiska.

Partikelverb

Ett partikelverb är ett verb följt av en betonad partikel, oftast en preposition. Ett partikelverb betyder ofta något helt annat än samma verb utan partikel.
Jämför:
A: Vad tyckte du om filmen? B: Jag tyckte den var mycket spännande.
A: Tycker du om choklad? B: Ja, jag älskar choklad! (Betoning på partikeln)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *