Lektion 3 (1 feb)

Innehåll

Textboken sida 18-20,5

  • Presentation: hälsnings- och avskedsfraser
  • Konversation
  • Subjektspronomen

Lektion 3 anteckningar

Läxa

  • Övningsboken sida 13, 14, 15 och 16
  • Textboken sida 21
    Läs texten och titta i ordlista