månadsarkiv: juni 2015

22 juni

Läs meningarna på s.166, håller du med? Använd verktygen på s.167 för att diskutera!

Subjunktioner:

För att

Vad är målet? Varför?

Utan att

Det är inte nödvändigt att

Genom att

Hur? På vilket sätt?

Ofta kommer infinitv efter subjunktioner, när är det inte infinitv?

Kombinera orden och fraser på sid.168

Lyssna på texten: Det svenska utbildningssystemet, kontrollera att du förstår alla ord. Läs texten högt.