Gravitationsvågor ute i rymden kan numera höras. Inte bara mätas utan nu kan det nya instrumentet Ligo

fånga signalen från miljoner o åter miljoner år sedan.