Nu har vi en blogg som vi kan använda för att fråga och diskutera med varandra (förhoppningsvis på hebreiska i framtiden:)

Jag ska försöka uppdatera bloggen så att om ni kommer att missa en lektion ni får hålla reda på vad vi har lärt oss!