Lektion 6

Vi läste lektion 7 idag.
Hemläxa : att skriva en liknande diaglog
att lära sig alla nya ord och utrycker i lektion 7.

Я люблю певца Олега Гасманова genitiv /певицу Анну akusativ/ группу ”Абба” akusativ/музикл ”Призрак оперы” akusativ/пеcню akusativ

nominativen: певец (masc). sångare /певица (femin) sångare,
музикл musical пеcня sång 

Я люблю петь песни и смотреть музикл. Jag gillar att sjunga och se musikal.

забыть att glöma
– Я  забыл поменять деньги Jag har glömt att växla pengar

– Я тебя никогда не забуду. Jag aldrig kommer att glömma dig

Рок-опера ”Юнона и Авось”. Junona och Avos’ är baserad på Andrey Voznesenskys dikt ”Avos!” skriven 1970. Dikten är baserad på sann kärlekshistorien om Nikolai Rezanov, en rysk adelsman, och Maria Concepción Argüello, dotter till en spanska guvernören.
I 1806 anlände Nikolai Rezanov till Kalifornien, då en del av Nya Spanien, för att få avsättningar för ryska bosättningar i Alaska. Maria blev kär i Rezanov och de förlovade sig. För att gifta sig med Maria, en katolik var Rezanov tvungen att få kejsarens tillstånd. Han var också tvungen att segla tillbaka till Alaska. På väg tillbaka till Sankt Petersburg blev han sjuk och dog i Krasnoyarsk 1807 vid 43 års ålder. Ett år senare berättade Alexander Andreyevich Baranov Maria för nyheterna, men hon skulle inte tro det förrän 1842 när Sir George Simpson gav henne en detaljerad redogörelse för Rezanovs död. Hon tog ett tystnadslopp och bodde i ett kloster i Monterey, Kalifornien fram till sin död 1857.

Lyssna på sången från Junona och Avos” – Я тебя никогда не забуду” (Николай Караченцов) Jag kommer aldrig glöma dig.
https://www.youtube.com/watch?v=XMikiIm6VmM

Ты меня на рассвете разбудишь
Проводить необутая выйдешь
Ты меня никогда не забудешь
Ты меня никогда не увидишь

Заслонивши тебя от простуды
Я подумаю: ”Боже, Всевышний”
Я тебя никогда не забуду
Я тебя никогда не увижу

Не мигают, слезятся от ветра
Безнадежные карие вишни
Возвращаться – плохая примета
Я тебя никогда не увижу
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду

И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
Я знаю, чем скорее уедешь
Тем мы скорее вечно…

Lektion 1-2

Vi läste kapital 6 (TB: s.36-37) idag.

 • Волноваться [Valnavat’sja] ’att oroa sig’ conjugation
  Я волнуюсь volnujus’
  Ты волнуешься volnuesh’sja.
  Он Она Оно волнуется volnuetsja.
  Мы волнуемся/Они волнуются volnujutsja
 • интересоваться + чем (instrumental kasus av что)
  – i
  nstrumental kasus av feminin substantiv som sluter på -a/я blir oй/ей kasus: t.ex. книгой, собакой, музыкой/историей, теорией
  instrumental kasus av maskulin substantiv bliroм/-ем (моторциклом)

 • It’s xxx for someone  to infinitive verb form
  -Мне(dativ kasus) легко
  любить собаку It’s easy for me to love a dog
  -Eй труднo сегодня идти на работу пешком It’s difficult for her today to go to work on foot
  -Как мне лучше туда доехать? How is the best way for me to get there?
  Ему интересно изучать русский язык It’s interesting for him to study Russian language
  Тебе лучше туда дoехать на автобусе/
  на поездe (на+lokativ kasus av substantiv = by bus, by train)
  – Мне пора! It’s time for me (to leave)

 • Hemläxor: att skriva ditt eget samtal som liknar det som finns på sidor 36-37
  Läs och lära sig nya ord på sidan 40.
 • Nästa tisdag ska vi börja lektionen med att presentera samtalet som du skulle ha skrivit!

Lektion 10

Text s.32: vi läste hela texten och alla ny ord, skrivit liknande text med egna ord. Sedan varje av er berättade om vad som ni har skrivit.

Vi lyssnade på låten (text finns på 33) Первый снег av ryska rock grupp som heter Моральный кодекс: följ de här länkarna 

https://www.youtube.com/watch?v=xj9W7EcKSec
https://www.youtube.com/watch?v=Z_ci1xlhATw

 • Как вы себя чувствуете?(Hur mår ni?) Ты чувствуешь себя лучше сегодня?(Mår du bättre idag?)
 • путешествовать: att resa
 • интересоваться (intressera sig för) + intrumental kasus (чем,кем)
   я интересу́юсь моторциклом (motorcycle)
  ты интересу́ешься путешествием (resor)
  он, она интересу́ется поездкой в Москву (resa till Moskva)
  мы интересу́емся машиной
  вы интересу́етесь…
  они интересу́ются…
 • Sammanfattning om hur ryska kasus former av ryska substantiv användas: s.100-101 i textbok
 • Observera! När objekt är person eller djur
  -Я люблю маму(feminin substantiv i akusavit kasus) Я люблю отца. (maskulin susbtantiv gentiv kasus). Я люблю Пушкина, Чехова, Гоголя и Ивана Бунина (maskulin substantiv i gentiv kasus
  -Я вижу дочь(feminin substantiv i akusavit kasus) . Я вижу твоего сына и кота(maskulin substantiv  kommer i gentiv kasus). 
 • Сколько тебе лет? How old are you? Använd dativ kasus för subjekt + years.
  Мне 41 год/тебе 22 года/ей 23 года/ему 24 года/нам 25 лет/им 43 года
  Его сестре 20 лет.
  Fel: Я 22 годa. Rätt Мне 22 годa

 • У меня две работы. Я работаю на заправке (bensin station). 
 • Hemläxor: att göra alla övningar på sidor 60-65. Att skriva egen text som liknar den texten på s.32.
 • Här kommer en länk om Arbat. https://youtu.be/a11AJYbWAHg och  medan du promenera på Arbat i Moskva kommer du kanske höra musiker framför den här låten av Bulat Okuzhava https://www.youtube.com/watch?v=nvA6NfKTie0

Lektion 8

https://www.youtube.com/watch?v=_1qvH4fr4Kw
Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Jag älskade dig: kärlek fortfarande, kanske
I min själ har inte helt dött ut;
Men låt det inte längre bry dig;
Jag vill inte ledsna dig med någonting.
Jag älskade dig tyst, hopplöst,
Antingen blyghet eller avundsjuk;
Jag älskade dig så uppriktigt, så kära
att du blir älskad av någon annan

 

 

Lektion 3

 • Textbok s.10-13, Kapital 1. C приездом! Läs dialogen, skriv utrycken på s.10-11 om och om igen och kom ihåg dessa utryck som oftas användas nästan varje dag.
 • Диалог
  A:
  Здравствуйте! (Hej!)
       Как у Bас дела? vilket bokstavligt betyder Hur(Kак) hos Er  (у Bас) saker?(дела?)
  =
  ​Hur är läget med er?, Hur mår du?

  B: Хорошо! (=Bra!) A как у Bас? (bokstavlig översättning: och hos Er? = och Ni?)             
  A: 
  Тоже хорошо​(Också bra!) eller, Tак себе! (så där)

 • A: Vad heter Ni?= Как Bас зовут?(bokstavlig översättning: Hur dem Er kallar?),
      Vad heter du? = Kaк тебя зовут? 
  B:  Jag heter XXX = Meня зовут XXX (XXX=ditt namn) (bokstavlig översättning: Mig dem kallar XXX​)

 • Можно на ”ты” (kan vi ändra från ”ni” till ”du” när vill kalla varandra?)
 • Vänligen följ länken till den här videon. Lyssna och säg efter dem som prartar i videon. Ni kommer att hitta utryck som vi har läst under lektionen. https://www.youtube.com/watch?v=fdZjoIuXboc&feature=youtu.be

 •  Substantiv genus i ryska på sidan 20(Övningsbok – grammatik)
 • Observera! Ryska adjektivform förändras i linje med följande substantivs genus.
  -Доброе утро(neutral subtantiv som sluter på o/e) !
  -Добрый вечер! Добрый день! (maskulina substantiv som sluter på konsonant, eller  på ь(delvis)
  то моя кошка. (feminin substantiv som slutar på a/я) Det här är min katt.
  то мой чемодан. (maskulin susbtantiv) Det här är min resväska.
  Obs! Är i rysska är osynlig i nutid i de flesta fall.

Lektion 3

10과 지금 몇 시예요?

sidan 48.
새벽 (kl.12 fm-kl.6fm), 아침(morgon), 정오(kl.12 dag), 오후(em), 저녁(kväll), 밤(natt), 자정(kl.12  i natt)

 • 일어나다. 몇 시에 일어나요? 저는 아침에 일찍 일어나요. 저는 아침에 늦게 일어나요. 휴일 아침에 늦잠을 자요. 낮잠을 자요. 
  – 나는 아침 아홉 시 일어나요.
  – 에밀리는 일곱 시에 일어나요.
  – 미라는 일곱 시 이십 분에 일어나요.
 • 기다리다. – 를/을 기다리다.
  기차를tåg 기다려요.
  요즘은 집에서 공부하는데 학교에 보통 지하철을 타고가요. 지하철을 기다려요.
 • 운전하다.
  – 아직은 운전 해요. 아직은 운전 해요.
  – 자동차를 운전하다. 버스를 운전하다. 기차를 운전하다.
 • 타다:
  자동차를 타다.
  – 택시를 타야 돼요.
  – 지하철을 타요. 어제 지하철을 탔어요. 사람이 많았어요.
  – 지금 기차(를) 타요.
 • 세수하다. 세수하 달리다.-달리기. 뛰다. 뛰기
  – 매일 아침에 세수하기가 중요해요.
  – 저는 아침하고 저녁 세수를 해요.
  – 저는 어제 세수를 했어요
 • 회의하다
  – 지금 비디오회의로 한국어 배우고 있어요. 비디오 회의를 해서 한국어를 배우고 있어요.
  – 저는 회의중이에요. 저는 회의를 안 해요.
  – 회의를 해요.
 • 빨래하다.
  – 저는 어머니한테서 (från moder) 어떻게 빨래하는지 (hur man tvätta) 배웠어요 (lärde mig).
  – 저는 매일 빨래해요. 저는 매주 빨래해요. 저는 어머니께서 빨래하는 것을 도와드려요. (주다/드리다)
  – 저는 진짜 빨래하 싫어해요. 저도 빨래하기가 귀찮아요. jobbigt, besvärligt 귀찮다. 공부하기가 귀찮아요. 설겆이하기가 귀찮아요. Att diska är besvärligt
 • 에게/한테 전화하다. ringa någon
  – 언제 다시igen 전화할까요?
  – 어제 어머니에게 전화했어요./ 어머니께 전화드렸어요. 전화하다.전화드리다.
  – 여동생에게 전화해요.
 • 컴퓨터를 하다
 • 요리하다
  – 저는 요리하기를 좋아해요.
  – 어떤 요리를 잘 하세요? 어떤 음식을 잘 만들어요?
  브로콜리 수프를 잘 만들어요. 떡볶이를 잘 만들어요. 저는 김밥을 잘 만들어요. 누들/국수를 잘 만들어요.
 • 샤워하다
  – 저는 샤워하기를 진짜 좋아해요
  – 저는 매일 아침에 샤워해요.
  – 저는 30분 동안 샤워할때 동생이 짜증내요. 동생이 화내요.전화통화. Se den här video och öva. https://m.youtube.com/watch?v=dN9K-gDN5is
 • 여보세요.
 • 누구예요/누구세요?
 • 가애란 씨에요?
 • 네. 맞아요/아니에요.
 • 전화 잘 못 거셨어요.(you dialed wrong number) 전화 잘 못 걸었어요.
 • 지금 안 계세요. Hen finns inte nu. 는 지금 없어요.
 • Jag kan inte ta emot ditt samtal just nu 지금 전화를 받을 수 없어요/지금 전화받기 힘들어요.
 • 내가 이따가 senare 전화할께. 제가 이따가 전화드릴께요.시간표Sidan 50.Substantiv 에서/부터, substantiv 까지 från~  till (tid, platz)  Till exempel,
 • 월요일 아홉 시 부터 한 시까지 한국어공부해요. På måndag från kl.9 till 1 pluggar jag koreanska.
 • 수요일에서 금요일까지 한국어 수업이 있어요. Jag har koreanska lektioner från onsdag till fredag
 • 서울에서 부산까지 표가 얼마에요? Hur mycket kostar billjet från Busan till Seoul?

Hemläxa till nästa gång:
Läs samtal mellan 지연 och 마리코 på sidan 51.  Skriv 3 samtaler i 연습 1 – 2), 3), 4) med dem ord som finns i 2), 3), 4). Skriv, ta kort vad ni har skrivit och skicka det till mig via emejl eller kakaotalk. Jag kommer att skicka återkoppling till varje av er.