Lektion 3

 • Idag har vi läst s.10-11 1. C приездом! Läs dialogen, skriv utrycken på s.10-11 om och om igen och kom ihåg dessa utryck som oftas användas nästan varje dag.
 • Диалог
  A:
  Здравствуйте! (Hej!)
       Как у Bас дела? vilket bokstavligt betyder Hur(Kак) hos Er  (у Bас) saker?(дела?)
  =
  ​Hur är läget med er?, Hur mår du?

  B: Хорошо! (=Bra!) A как у Bас? (bokstavlig översättning: och hos Er? = och Ni?)             
  A: 
  Тоже хорошо​(Också bra!) eller, Tак себе! (så där)

 • A: Vad heter Ni?= Как Bас зовут?(bokstavlig översättning: Hur dem Er kallar?),
      Vad heter du? = Kaк тебя зовут? 
  B:  Jag heter XXX = Meня зовут XXX (XXX=ditt namn) (bokstavlig översättning: Mig dem kallar XXX​)

 • Vänligen följ länken till den här videon. Lyssna och säg efter dem som prartar i videon. Ni kommer att hitta utryck som vi har läst under lektionen. https://www.youtube.com/watch?v=fdZjoIuXboc&feature=youtu.be

 •  Substantiv genus i ryska på sidan 20(Övningsbok – grammatik)
 • Observera! Ryska adjektivform förändras i linje med följande substantivs genus.
  -Доброе утро(neutral subtantiv som sluter på o/e) !
  -Добрый вечер! Добрый день! (maskulina substantiv som sluter på konsonant, eller  på ь(delvis)
  то моя кошка. (feminin substantiv som slutar på a/я) Det här är min katt.
  то мой чемодан. (maskulin susbtantiv) Det här är min resväska.
  Obs! Är i rysska är osynlig i nutid i de flesta fall.
 • Läxor till nästa måndag
  Övningsbok : att läsa s.20, att skriva på s.21-23
  Textbok: repetera s.10-11. Förberedelse: s. 12-13

Lektion 3

10과 지금 몇 시예요?

sidan 48.
새벽 (kl.12 fm-kl.6fm), 아침(morgon), 정오(kl.12 dag), 오후(em), 저녁(kväll), 밤(natt), 자정(kl.12  i natt)

 • 일어나다. 몇 시에 일어나요? 저는 아침에 일찍 일어나요. 저는 아침에 늦게 일어나요. 휴일 아침에 늦잠을 자요. 낮잠을 자요. 
  – 나는 아침 아홉 시 일어나요.
  – 에밀리는 일곱 시에 일어나요.
  – 미라는 일곱 시 이십 분에 일어나요.
 • 기다리다. – 를/을 기다리다.
  기차를tåg 기다려요.
  요즘은 집에서 공부하는데 학교에 보통 지하철을 타고가요. 지하철을 기다려요.
 • 운전하다.
  – 아직은 운전 해요. 아직은 운전 해요.
  – 자동차를 운전하다. 버스를 운전하다. 기차를 운전하다.
 • 타다:
  자동차를 타다.
  – 택시를 타야 돼요.
  – 지하철을 타요. 어제 지하철을 탔어요. 사람이 많았어요.
  – 지금 기차(를) 타요.
 • 세수하다. 세수하 달리다.-달리기. 뛰다. 뛰기
  – 매일 아침에 세수하기가 중요해요.
  – 저는 아침하고 저녁 세수를 해요.
  – 저는 어제 세수를 했어요
 • 회의하다
  – 지금 비디오회의로 한국어 배우고 있어요. 비디오 회의를 해서 한국어를 배우고 있어요.
  – 저는 회의중이에요. 저는 회의를 안 해요.
  – 회의를 해요.
 • 빨래하다.
  – 저는 어머니한테서 (från moder) 어떻게 빨래하는지 (hur man tvätta) 배웠어요 (lärde mig).
  – 저는 매일 빨래해요. 저는 매주 빨래해요. 저는 어머니께서 빨래하는 것을 도와드려요. (주다/드리다)
  – 저는 진짜 빨래하 싫어해요. 저도 빨래하기가 귀찮아요. jobbigt, besvärligt 귀찮다. 공부하기가 귀찮아요. 설겆이하기가 귀찮아요. Att diska är besvärligt
 • 에게/한테 전화하다. ringa någon
  – 언제 다시igen 전화할까요?
  – 어제 어머니에게 전화했어요./ 어머니께 전화드렸어요. 전화하다.전화드리다.
  – 여동생에게 전화해요.
 • 컴퓨터를 하다
 • 요리하다
  – 저는 요리하기를 좋아해요.
  – 어떤 요리를 잘 하세요? 어떤 음식을 잘 만들어요?
  브로콜리 수프를 잘 만들어요. 떡볶이를 잘 만들어요. 저는 김밥을 잘 만들어요. 누들/국수를 잘 만들어요.
 • 샤워하다
  – 저는 샤워하기를 진짜 좋아해요
  – 저는 매일 아침에 샤워해요.
  – 저는 30분 동안 샤워할때 동생이 짜증내요. 동생이 화내요.전화통화. Se den här video och öva. https://m.youtube.com/watch?v=dN9K-gDN5is
 • 여보세요.
 • 누구예요/누구세요?
 • 가애란 씨에요?
 • 네. 맞아요/아니에요.
 • 전화 잘 못 거셨어요.(you dialed wrong number) 전화 잘 못 걸었어요.
 • 지금 안 계세요. Hen finns inte nu. 는 지금 없어요.
 • Jag kan inte ta emot ditt samtal just nu 지금 전화를 받을 수 없어요/지금 전화받기 힘들어요.
 • 내가 이따가 senare 전화할께. 제가 이따가 전화드릴께요.시간표Sidan 50.Substantiv 에서/부터, substantiv 까지 från~  till (tid, platz)  Till exempel,
 • 월요일 아홉 시 부터 한 시까지 한국어공부해요. På måndag från kl.9 till 1 pluggar jag koreanska.
 • 수요일에서 금요일까지 한국어 수업이 있어요. Jag har koreanska lektioner från onsdag till fredag
 • 서울에서 부산까지 표가 얼마에요? Hur mycket kostar billjet från Busan till Seoul?

Hemläxa till nästa gång:
Läs samtal mellan 지연 och 마리코 på sidan 51.  Skriv 3 samtaler i 연습 1 – 2), 3), 4) med dem ord som finns i 2), 3), 4). Skriv, ta kort vad ni har skrivit och skicka det till mig via emejl eller kakaotalk. Jag kommer att skicka återkoppling till varje av er.