2020-10-20 #3

Hej allihopa!

Det var ett fint och framgångsrikt redaktionsmöte, eller hur? Jag tror att tidskriften är nästan färdig, jag behöver bara fotona och sedan kan allt gå till tryckeriet.

Kolla gärna texterna en gång till och fråga varandra eller mig om ni undrar över något (personligt eller grammatiskt). Nu har ni varandras mejladresser så det går bra att skriva direkt till personen ni vill fråga.

Grammatiken vi pratat om (efter lektionen):

Formellt och egentligt subjekt

”Formellt” betyder att någon eller något ser ut att fungera på ett visst sätt men gör inte så på riktigt.

”Egentlig” betyder att någon eller något verkligen är på ett visst sätt.

Han är formell chef, men hans far är den egentliga chefen.

Sture är formell rådgivare, de egentliga besluten tas av presidenten själv.

”Egentligt subjekt” är ord som beskriver någon eller något som utför handlingen eller befinner sig i ett visst tillstånd.

”Formellt subjekt” är ordet ”det”, som står först i vissa meningar och fungerar som ett extra subjekt.

Det sitter en fågel i trädet.

Det ”formella subjektet” är alltid ordet ”det” från ordklassen pronomen.

Ordet ”fågel” är också ett subjekt och kallas det ”egentliga subjektet”.

Det står en man på vägen.

Fler exempel:

 • Det finns en katt i trädgården.
 • Det är trevligt att träffas.
 • Det kom en man till föreningen.
 • Det lyser en lampa i fönstret.
 • Det har varit nyttigt att träna varje dag.
 • Det springer en ko i hagen.
 • Det ringer en klocka på brandstationen.

Lägg märke till att det formella subjektet ”det” kan tas bort från dessa meningar utan att betydelsen ändras.

Exempel:

 • Det ligger en hund i hallen.
  En hund ligger i hallen.
 • Det simmar en fisk i sjön.
  En fisk simmar i sjön.
 • Det var fint att resa bort.
  Att resa bort var fint.
 • Det kom en man till byn.
  En man kom till byn.
 • Det har anlänt en buss till stationen.
  En buss har anlänt till stationen.
 • Det blir varmt att cykla.
  Att cykla blir varmt.
 • Det står en tjej vid affären.
  En tjej står vid affären.

Om någon vill läsa hela sidan…

Och för riktiga grammatiknördar: Därför står svenskar så mycket

Ord från chatten: meeting_saved_chat1020

Och här kommer läxan:

Rita ett släktträd om tjejens familj. Vad vet vi om familjemedlemmarna? Vem är plastbrorsan? Och bonusmamman? Och det ingifta syskonet? Viktig information börjar kring 1:12 och slutar kring 5:00 (om ni inte orkar mer). Lycka till, jag vet att det är hårt…