2020-09-10 #2

Hej!

Vilka intressanta nya högtider ni har föreslagit! Det är klart att Lucia måste gå, frågan är bara vad som kommer istället: dans runt återvinningsstationen, det stora toalettpappersslaget mitt på stan i sjuksköterskedräkt eller alla världens maträtter ute i naturen på Sveriges enda sommardag? Jag tycker att naturen är den gemensamma nämnaren i alla förslag så vi kan fastslå att den nya högtiden måste firas utomhus. Allt annat kan diskuteras. Skicka gärna dina argument och idéer till mig!

Dagens material:

Länder och nationaliteter i gruppen

Egenskaper i gruppen

Kviss om de svenska högtiderna

Ord i chatten: meeting_saved_chat0910

Uppdrag Ny_högtid

Läxa: läs och komplettera texten om högtidsfigurerna på s. 179-182 i Textboken; 1/B på s. 171 i TB, s. 133 i ÖB

Extra: skriv en text om en ny högtid, den som ni hittat på med din grupp eller en som du själv hittat på!

Att repetera: kapitel 1-3 i ÖB

Grammatiska sammanfattningar: adjektiv_adverb, tidsprepositioner, ordföljd, Deklinationer, Adjektiv_substantiv, Personliga och reflexiva pronomen

Kahoot med tidsprepositioner

Kahoot med allt i kapitel 1-3