Kontakt

Vill du få kontakt med oss på Konstlinjen, maila Maria Collinder på hello@mariacollinder.se
Vill du anmäla dig till kurs i höst, kontakta Katarina Söderberg på Folkuniversitetet i Lund
på elefon: 046-19 77 08, katarina.soderberg@folkuniversitetet.se

Höstens kurser startar 29/8 2016, både grundkurs och fördjupning.

Läs mer om kurserna här:

Maria i Mölle

Maria Collinder, lärare