Lektion 7: 9/11

 1. Vi övade en dialog som handlar om att hälsa och presentera sig
 2. Vi lärde oss hur man handlar i Kina, t.ex. frågar om priset och pruta
 3. Vi jobbar med uttal: j, q, x
 4. Nästa veckan gör vi en muntlig presentation där ni ska presentera er på kinesiska
Posted in A1 nybörjare | Leave a comment

Lektion 8: 2/11

 1. Vi fortsätter med dialogen om att beställa mat på en restaurang.
 2. Vi lärde oss glosor om fritid och sport. Meningsbyggnad: nǐde àihào shì shénme?  , nǐ huì …ma?
 3. Vi läste kapitel 16 och 17.

Tack för att ni var med kursen denna terminen och lycka till med kinesiskan!

 

Posted in A1 del 3 | Leave a comment

Lektion 6: 2/11

 1. Vi gjorde en muntlig övning om ålder, var man bor samt familj.
 2. Vi forsätter jobba med adjektiv och lärde oss nya ord som tyst, artig, livlig.
 3. Vi läste kapitel 2 text 1.
Posted in A1 nybörjare | Leave a comment

Lektion 5: 26/10

 1. Vi övade bildtecken och tecken 1-10
 2. Vi övade att skriva alla tecken på kapitel 1
 3. Vi gick igenom kapitel 1, text 2
 4. Vi tränar en dialog muntligt: att presentera ålder och var du bor samt familj
Posted in A1 nybörjare | Leave a comment

Lektion 7: 26/10

 1. Vi läste kapitel 15 och lärde oss fruktglosor (se Quizlet)
 2. Vi tränade en muntlig dialog om att beställa mat på en restaurang
 3. Vi skrev tecken 肉,鱼, 米, 饭,买
Posted in A1 del 3 | Leave a comment

Lektion 6: 19/10

 1. Vi lärde oss många glosor : frukost, kött, drycker..
 2. Vi läste kapitel 13 och 14 idag.
 3. Vi övade några tecken på kapitel 13: 早, 喝, 茶, 吃, 牛
 4. En muntlig övning om mat.
Posted in A1 del 3 | Leave a comment

Lektion 4: 19/10

 1. Vi läste boken s. 30 om personliga pronomen och s. 31 om nationaliteter samt olika länder.
 2. Vi övade en muntlig dialog i par.
 3. Vi läste kapitel 1 text 1 (s.25) samt övade några enkla tecken.
 4. Uttalsövning: zh, ch, sh, r. samt övning 3 på s. 29
Posted in A1 nybörjare | Leave a comment

Lektion 3: 12/ 10

 1. Vi lärde oss hur man bilda ja/nej frågor med ordet ‘ma’.
 2. vi lärde oss vanliga adjektiv och gjorde en muntlig övning
 3. vi läste kapitel 1
 4. Vi övade några svåra uttal: zh, ch, sh, r
Posted in A1 nybörjare | Leave a comment

Lektion 5: 12/10

 1. Vi läste kapitel 11 och 12 samt övade hur man säga veckodagar, datum. Vi gjorde också några hörförståelse.
 2. Tema: mat och dryck. Vi lärde oss glosor inom temat och gjorde en muntlig övning.
Posted in A1 del 3 | Leave a comment

Lektion 2: 5/10

Vi lärde oss siffror 1-99 samt 100-999 på kinesiska.

Jag hade en genomgång om kinesiska tecken och vi övade grundläggande streck samt siffror 1-10 i tecken.

Vi lärde hur man frågar/ hälsar med ¨nǐhǎo ma?¨ samt hur man använder ¨ma¨ att bilda en fråga.

 

Posted in A1 nybörjare | Leave a comment